Za hosting ďakujeme

Ďakujeme za sponzoring od Exohosting

Kontakt

HLAS SPOTREBITEĽA, občianske združenie
Lúčna 2123/1, 958 06 Partizánske
IČO: 42 305 675
účet vedený v: Fio banka, a. s. pobočka zahraničnej banky, č. ú.: 2500415041/8330
IBAN: SK3483300000002500415041 BIC (SWIFT): FIOZSKBA
e-mail: hlas.spotrebitela@gmail.com
telefón: 0940 831 332
facebook: Hlas spotrebiteľa