Za hosting ďakujeme

Ďakujeme za sponzoring od Exohosting

Vážení spotrebitelia, priatelia

ak ešte nie ste rozhodnutí, či poukázať tento rok 2% z dane z príjmov nejakej neziskovej organizácii, prípadne sa len neviete rozhodnúť, ktorej, chceli by sme Vás poprosiť, aby ste zvážili možnosť poukázať 2% z dane občianskemu združeniu HLAS SPOTREBITEĽA. Prostredníctvom tohto združenia poskytujeme právnu ochranu občanom-spotrebiteľom v súdnych sporoch s nebankovkami, mobilnými operátormi, bankami, obchodnými reťazcami a podobne. Nakoľko uvedenú činnosť financujeme prioritne z vlastných zdrojov, ocenili by sme Vašu podporu. Veď každý sa raz môže dostať do situácie, keď si na neho bude brúsiť zuby ekonomicky silný subjekt zastúpený renomovanou advokátskou kanceláriou. A presne v takejto chvíli je dobré, že existujú neziskové organizácie ako naše združenie, na ktoré sa môžete obrátiť.

Ak by ste sa rozhodli pomôcť, návod ako na to nájdete nižšie.

Ďakujeme.

I. Pokyny na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov
II. Pokyny na poukázanie 2% z dane pre fyzickej osoby, ktoré majú príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. – podávajú daňové priznanie pre fyzické osoby Typ B (SZČO a pod.)
III .Pokyny na poukázanie 2% z dane pre fyzickej osoby, ktoré majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. – podávajú daňové priznanie pre fyzické osoby Typ A