Hlas spotrebiteľa Hlas spotrebiteľa Hlas spotrebiteľa

Hlas spotrebiteľa

o nás
Sme občianske združenie, ktoré sa snaží o ochranu obyvateľov pred zneužitím práva podnikatelských subjektov.

Kontakt

kontakt
Ak si nás želáte kontaktovať, tak naše kontaktné informácie nájdete tu.

Sponzor

exohosting
Za webhosting ďakujeme spoločnosti exohosting.

Hlas spotrebiteľa

Naše združenie si kladie za cieľ:
1.Vyhľadávať subjekty používajúce tzv. neprijateľné zmluvné podmienky a rovnako vyhľadávať ich dlžníkov.
2.Vstupovať do sporov medzi podnikateľmi a ich dlžníkmi (spotrebiteľmi) za účelom ochrany práv spotrebiteľov.
3.Zvyšovať právne povedomie spotrebiteľov.